Huddinge hembygdsförenings styrelse 2016-2017

Fullersta

Ordförande
Olle Wilson
08-711 36 03
070-538 13 18

Vice ordförande
Sandra Stenstrand
073-655 30 58

Sekreterare
Eva-Lisa Sandberg
070-560 54 99

Kassör
Åke Blomqvist
070-329 07 61

Klubbmästare
Tommy Hedén
073-999 63 30

Styrelsemedlem

Lilian Wiberg

072-962 26 01

Suppleanter
Gerdt Sundström
070-222 21 80

Anders Rydahl
070-610 10 62