Huddinge hembygdsförening

Fullersta

Ordförande
Tommy Hedén
073-999 63 30

Sekreterare
Lilian Wiberg
072-962 26 01

Kassör & Vice ordförande 
Åke Blomqvist
070-329 07 61

Ledamot
Gerdt Sundström
070-222 21 80

Sven-Åke Svensson

Eva Ajaxén

Suppleanter
Hans Åberg
070 458 47 47

Per Dahlström
070 811 08 88

 

Sammankallande valberedningen 2019 
Peter Wiberg 08-746 76 22