Huddinge hembygdsförening

Fullersta

Ordförande
Tommy Hedén
073-999 63 30

Sekreterare
Eva Ajaxén
070-623 80 23

Kassör & Vice ordförande 
Åke Blomqvist
070-329 07 61

Ledamot
Gerdt Sundström
070-222 21 80

Hans Åberg
070-458 47 47

Suppleant
Svenåke Svensson
070-373 44 49

Anita Boman
070-499 48 43

Charlotte Björkman

Sammankallande valberedningen 2019-2020 
Per-Erik (Peka) Ludin
070-022 50 44