Kontaktpersoner

Arkeologigruppen
Vakant

Björksätra smedja
Lenor Borg, tel 53 53 04 06

Balingsta kvarn
Kontakta föreningen 08-711 26 70 (telefonsvarare) eller huddinge.hembygd@telia.com

Medlemsregistret
Barbro Nordlöf, tel 771 09 31

Nyboda museum
Barbro Nordlöf, tel 771 09 31

Plangruppen
Vakant

Stensberg och magasinet vid Sundby
Tommy Hedén, 073-999 63 30
Lennart Granstedt, tel 707 95 67

Sammankallande valberedningen 2019
Peter Wiberg 08-746 76 22