Kontaktpersoner

Björksätra smedja
Lenor Borg, tel 53 53 04 06

Balingsta kvarn
Kontakta föreningen 08-711 26 70 (telefonsvarare),
Mats Löfgren 070-663 80 59 eller huddinge.hembygd@telia.com

Medlemsregistret
Barbro Nordlöf, tel 771 09 31

Nyboda museum
Barbro Nordlöf, tel 771 09 31

Nyboda museum – skolvisningar
Kontakta föreningen 08-711 26 70 (telefonsvarare) eller huddinge.hembygd@telia.com

Stensberg och magasinet vid Sundby
Tommy Hedén, 073-999 63 30

Sammankallande valberedningen 2019
Per Eric ”Peka” Ludin 070-022 50 44