Kontaktpersoner

Arkeologigruppen

Vakant

Björksätra smedja
Lenor Borg, tel 53 53 04 06

Balingsta kvarn
Olle Wilson, tel 070-5381318

Medlemsregistret
Barbro Nordlöf, tel 771 09 31

Nyboda museum
Barbro Nordlöf, tel 771 09 31

Plangruppen
Vakant

Stensberg och magasinet vid Sundby
Tommy Hedén, 073-999 63 30
Lennart Granstedt, tel 707 95 67