Föreningens ändamål och verksamhet

Ändamål

Huddinge Hembygdsförenings ändamål är att värna och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och öka kunskapen om hembygden.

Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

Verksamhet

Föreningen vill nå sitt ändamål bland annat genom att:

  • väcka intresse för och sprida kännedom om hembygden och dess historia
  • sprida kunskapen genom till exempel skrifter, föredrag, kurser och utflykter.
  • driva, förvalta och utveckla föreningens museianläggningar och i eller utanför dem anordna utställningar.
  • aktivt medverka till vård och bevarande av bygdens natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen.
  • dokumentera föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid.

Utveckling

Hembygdsföreningens aktiviteter täcker in många intresseområden men kan utan tvekan vidgas, därför  är vi tacksamma för alla förslag som kan utveckla verksamheten. Kontakta Tommy Hedén, 073-999 63 30, telefonsvararen på kontoret 711 26 70 eller via e-post huddinge.hembygd@telia.com.