Stensberg och magasinet vid Sundby

StensbergStensberg är ett dagsverkstorp från 1800-talets första hälft. I stugan har den ursprungliga miljön i möjligaste mån återskapats. Trädgården hyser växter som odlades vid torpen och dessutom, en nymodighet fjärran från torparnas behov, en fjärilsrestaurang.

I det intilliggande magasinet återfinns ett jordbruksmuséum, en handelsbod samt ett tvätteri. Det senare var en mycket vanlig företeelse i Huddinge där snart nog varenda torpare tvättade åt stockholmare. Handelsboden och tvätteriet visar inredning och utrustning från tidigt 1900-tal.

Magasinet

Öppet söndagar fr.o.m 5 maj-september

Se aktuella datum under ”Aktuellt” på första sidan.
Skol- och gruppvisningar övriga tider kan beställas genom att kontakta föreningen.

Färdvägar

Bil
Lännavägen (väg 259) avtag mot Sundby fritidsområde. Parkering i direkt anslutning till torpet.
Cykel
Färdväg enligt ovan. Cykelbana finns från Balingsnäs.
Buss
Buss 709 från Huddinge station, hållplats Sundby i direkt anslutning till torpet.

Toalett för besökare

Torrdass