Smedjan och tunnbinderiet vid Björksättra

Vid Björksättra gård ligger en smedja som restaurerats till ursprungligt skick av smeden Gunnar Larsson. En fungerande smedja och dito tunnbinderi.

Öppet

Smedjan hösten 2019. Öppettider SÖNDAGAR samt vissa ONSDAGAR:
8 sept. (Lenor), 11 sept. (Lenor), 15 sept, (Magnus), 29 sept. (Tomas)
13 okt. (Magnus), 20 okt. (Tomas), 27 okt (Lenor), 30 okt. (Lenor)
3 nov. (Magnus)

Våra smeder önskar alla välkomna!

Kl 10:00-13:00 Skol- och gruppvisningar övriga tider beställs genom:
kontaktperson Lenor Borg: lenor.@hotmail.com, 072-341 22 63.

Färdvägar

Smedjan

Bil
Haningeleden (väg 259) avtag mot Björksättra. Parkering finns vid smedjan.

Cykel
Lännavägen, efter Balingsnäs, separat cykelbana till Sundby. Efter att ha passerat avtagsvägen mot Sundby,
tag Ebbadalsvägen (gamla Lännavägen) som leder fram till Björksättra.

Buss
Buss 709 från Huddinge station, hållplats Björksättra.

Toalett för besökare

Torrdass