Läs här – ny skrift om äldrevårdens historia i Huddinge!

Nödvändigt att hjälpa åldrade gamla”:

Från fattigvård till offentlig äldreomsorg i Huddinge

Ordet fattigvård får många att erinra sig, kanske med en rysning, Astrid Lindgrens kommandora eller Albert Engströms skildringar av Fattighuset. Den moderna välfärden och äldreomsorgen ser vi ofta som ett totalt brott med det förflutna, däribland fattigvården.

 

I denna skildring av fattigvården i Huddinge, först i socknens regi och sedan i kommunens, visas hur fattigvården gradvis gick över i dagens offentliga omsorg. Då som nu utgör de äldre en stor grupp i fattigvården-omsorgen och vi möter många människoöden, varav inte alla stillatigande och tacksamt fann sig i sin lott.

 

Den ”moderna” offentliga omsorgen bevarar många drag av det förflutna och bygger på den grund som fattigvården lade redan för flera hundra år sedan. Detta arv av lokala lösningar med kollektiv finansiering och beslut i ordnade former hade inslag man kan stanna upp och begrunda. Samtidigt har det visat sig funktionsdugligt och är kanske rentav något att vara litet stolt över. Även den senaste tidens omsorgsmönster belyses i skriften.

 

Den offentliga omsorgen avspeglar helt enkelt livsvillkoren i stort, då som nu. De flesta svenskar var fattiga och fattigvård-omsorg blir därefter. Perspektivet sträcker sig från 1700-talet fram till 2017 för Huddinge socken-kommun. Denna representerar ganska väl utvecklingen i stort i Sverige, men livsöden och offentlig administration blir gripbara saker först när man ser dem i deras lokala sammanhang.

 

Skriften är utgiven av Huddinge Hembygdsförening och kan läsas här, klicka på länken:

HuddingeFattigvårdPDFMars2018

Författare är föreningsmedlemmen professor emeritus

Gerdt Sundström

 

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.