Några bilder från Fullersta mm

Rättarbostaden FullerstaFullersta Gårds rättareboställe, byggt i mitten av 1800-talet.
Fotot från 1910-talet
Fotograf: Okänd

 

 

FullerstaFullersta Gårds rättareboställe av idag.
Fotot från november 2005
Fotograf:  H.Wångberg

 

 

 

 

Antsällda vid rättarbostadenAnställda vid rättarebostaden
Fotograf: Okänd

 

 

 

 

Huddinge stationHuddinge station
Fotograf: Okänd