Fastighetskartor

Några gamla fastighetskartor från centrala delar av Huddinge

Dateringarna 1940-60-tal.

Kartorna är i original klistrade på Al-plåtar och skall antagligen snart skatta åt förgänligheten, men är scannade av kommunen.

Fotograferade på Stadsingenjörskontoret den 29 oktober 2010 av Hans Wångberg.

Fotoförhållanden:  Kartan på golvet i vanligt rumsljus, kamera Canon PowerShot G9.

Lista med länkar till kartorna: