Bli medlem!

Hjärtligt välkommen som ny medlem!

Skicka ett mejl till: huddinge.hembygd@telia.com med följande uppgifter:

-Förnamn
-Efternamn
-Gatuadress
-Postnummer & Ort

Vg ange också om du vill bli aktiv medlem samt om ansökan gäller…

-Enskild person (120 kr/år)
-Par (190 kr/år)
-Företag eller förening (300 kr/år)

OBS! Vi registrerar endast namn och bostadsadress i medlemsregistret.

Hembygdsföreningen och GDPR
Gammalt och Nytt distribueras till föreningens medlemmar och styrelsen vill på detta sätt
redovisa hur föreningen tillämpar lagstiftningen.

Generell information
Vi hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen-GDPR. Läs mer på www.datainspektionen.se.
Har du frågor eller synpunkter, kontakta föreningen på huddinge.hembygd@telia.se.

För att kunna tillhandahålla medlemskap sparar vi bara följande personuppgifter:
Namn och adress.
Dessa uppgifter används enbart för medlemsutskick etc.
Medlemslistan är endast tillgänglig i styrelsen. När medlemskap avslutas raderas uppgiften.

För styrelsefunktionärer samt kontaktpersoner finns på hemsidan uppgift om telefonnummer och e-postadresser.