Artiklar i årsskrifter

Register över artiklar i Huddinge Hembygdsförenings årsskrifter 1952 till 2012. Registret är sorterat utifrån teman med hänvisning till författare och den årsskrift som artikeln ingår i. Du kan även ladda ner registret som pdf här.

 

Tema

Författare

Årsskrift

 Arbetsliv

Isupptagning vid café Haga Harald Magnusson 1983-84
Inkomster 1916 Ellert Ström 2005-06
Mjölkarrendatorer Gunnel Jacobsen 2007-08
När Orlången var tvättbalja Ingrid Hedlund 1979-80
När tvätten drogs med handkärra Sven Dahlin 1995-96
Stadstvättarna Olle Magnusson 1983-84

Arkeologi

Bottenpeng i järngryta Sven Dahlin 1961-62
En runsten – ett signum Sanfrid Dahlin 1971-72
Hur man finner fornminnen Sven Dahlin 1954
Margaretas stenar Ragnar Norén 1952
Masmo stenåldersboplats Sven Gunnar Broström 1983-84
Masmogubben Sven Gunnar Broström 1977-78
Rapport från fornminnesombudet Sven Dahlin 1969-70
Riksantikvariens ombud Sven Dahlin 1953
Runorna och deras föregångare Ingrid Hedlund 1997-98
Stenåldern i Glömstadalen Gunilla Granath Zillén 1993-94
Stenåldern i Huddinge Eva Wesslén 1985-86
Vid Flemingsberg Evert Baudou 1961-62
Vikingatida utgrävningar Nils Ringstedt 2001-02
Vårby. centralort på vikingatiden Harry Hansson 1977-78
Ågestadjuren och livsträdet Olle Magnusson 1989-90
Ågestastenen Karin Hemtke 1985-86
Årsredogörelse från RAÄ ombud Sven Dahlin 1952

Bebyggelse

Döda bronEuropeiska byggnadsvårdsåret 1975 Ellert StrömHans Rehnberg 2009-101973-74
Huddinge stations historiaSjödalstorget – idéförslag Gustav Wilhelm ÖsterbergErik Lindholm 2009-101981-82
Slaget vid Fittja bro Olle Magnusson 1973-74
Stuvsta – ett samhälle i vardande Ingrid Hedlund 1991-92
TallgårdenVilla Solby växer fram (Fullersta) Barbro NordlöfEinar Gustafsson 2009-101977-78
Villabebyggelsen i Huddinge Agneta Boëthius 1973-74
Villkor, klinkor och fall (om lås) Sanfrid Dahlin 1973-74
Våra förfäders byggnader Ingrid Hedlund 1997-98
Väggmålningarna på Trångsund Jan Gerber 1977-78
Östra Solgårds vägbelysning Ludvig Gillnert 1993-94

Diverse

Barnen, framtidens biodlare Lena Hjelmeérus,Johann Lang 2007-08
Biodlingen vid Sundby Bo Olsén 2007-08
Dikt av Ebba Lewenhaupt 1985-86
Dikter kring Vårby Olle Magnusson 1981-82
En amerikansk husflyttningshistoriaEn klok gubbe i Huddinge Johan Alfred WårdMargareta Seth-Stenung 2011-121967-68
En potatisaffärFrån stock till kupa Johan Alfred WårdJacob ochJohann Lang 1995-962001-02
En tragisk stadsresa Johan Alfred Wård 1993-94
En yllekofta Johan Alfred Wård 2009-10
Esperanto Henry Dagstam 1985-86
Filosofi vid vägkanten Sven Dahlin 1967-68
Fittja Bro miljöverkstad Olle Magnusson 1975-76
Huddingegubben Alf Larsson 1975-76
Häxkonst, trolleri, medicin Ingrid Hedlund 1995-96
”Kilroy har varit här” Sven Dahlin 1960
Mått och vikter Barbro Nordlöf 2005-06
På bjudning i ett arabhem Carl Fromén 1953
Sophias märktavla 1845 Barbro Nordlöf 1977-78
Sveriges landskap (dikt) Harry Claesson 1969-70
Veteraner inviger smedja (Trädgårdstorp i Botkyrka) 1971-72
Årets första cykelutflykt Lena Lindh 1981-82

Geografi, allmänt

Döda bron Ellert Ström 2009-10
Fittjanäset Carin Arnborg 1979-80
Fjärsman och Länsman vaktar Orlången Ragnar Norén 1975-76
Förvaltare Oscar Nilsson berättar Oscar Nilsson 1999-2000
Gamla vägar inom Huddinge Harry Claesson 1963-64
Ny vandringsled, Vidja till Balingsta skola. Verner Kanterud 2003-04
Ortnamn i Huddinge Ragnar Norén 1958
Vägar och stigar i socknen 1952
Vägnamn i Segeltorp Gunnar Olsson 1956
Åminne Sigvard Sjöqvist 1979-80

Geografi, gårdar och torp

Amanda och hennes stuga (Fullersta) Einar Gustafsson 1975-76
Balingsta Eva Wesslén 1987-88
Björksättra smedja Bilcollage 2009-10
Björksättras ägare Ingeborg BielertzDe gamla torpen i Vårby Eva Schwartz,Gunnel JacobsenHans Olsson 2009-101977-78
Där barn jag lekt (Rävskötarstugan vid Sundby) Inga Lill Mårtensson 1995-96
En dag i oktober (Ågesta) Kurt Johansson 1985-86
En svår husbonde på hemmanet Gräsvreten Ragnar Norén 1954
Ett torp som försvann (Sadelmakartorp) Hans Olsson 1977-78
Flemingsberg – en gård med anor Erik Lindholm 1973-74
Från Fittja till Månskär 1987-88
Fullerstas och Flemingsbergs ägare under 100 år Gunnel Jacobsen 2009-10
Glömsta Ingrid Hedlund 1993-94
Huddinge hembygdsgård Henry Dagstam 1953
Huddinge hembygdsgård Henry Dagstam 1960
Huddinge stations historia Gustav Wilhelm Österberg 2009-10
Johannesdals historia Vilhelm Öjarsson 1956
Johannesdal och Nobel Gunnel Jacobsen 2007-08
Juringe gårds historia Gunnar Olsson 1985-86
Kring patron Pehr i Fullersta Nils Nyberg 1979-80
Livet på Storön (Trehörningen) Ingrid Hedlund 1977-78
Med nya vingar, Balingsta kvarn Einar Gustafsson 1971-72
Milsten Ingeborg Berg 1977-78
Minnen från Brostugan Ingeborg Carlsson 1981-82
Nyboda innan det blev museumPå landshövdingskans tid (Balingsta) Ellert StrömRagnar Norén 2011-121971-72
Sjötorpet vid Albysjön Gunborg Reijmar 1995-96
Solgårds kvartersbutik Einar Gustafsson 1995-96
Stensberg Lars E Eriksson 1993-94
Strövtåg i hembygdens Stuvsta Åke Lundqvist 1997-98
Stuvsta municipalsamhälleSundby och dess historia Gunnel JacobsenEllert Ström 2011-122005-06
Tallgården Barbro Nordlöf 2009-10
Torpet Charlottendal Folke Franzon 1981-82
Vad betyder Fittja? Claes Åneman 1987-88
Vidja Pia Ström 1993-94
Vidja, bland tvättare, torpare och….Vårby vid sekelskiftet Verner KanterudGeorg Thorsell 2011-121985-86
Ågesta gård M.von Krusenstierna 1983-84
Ågesta gård 1940 Elve Nygren 1989-90
Ågesta och Orlångsjö Ellert Ström 2007-08

Hembygdsföreningen och dess verksamhet

Behöver vi hembygdsföreningarna? Inger Sundqvist 1971-72
Byfogdarna berättar 1955, 1956
Byfogdeförteckning 1955, 1956
Föreningen Huddinge Hembygdsgård Henry Dagstam 1954
Hembygdsföreningen 40 år Einar Gustafsson 1983-84
Hembygdsföreningens fågelsångsutflykt Gertrud Lundin 1954
Hembygdsföreningens färgfilm 1952
Hembygdsvård Einar Odhner 1981-82
Hittat i föreningens gömmorHuddinge Hembygdsförening 10 år Barbro NordlöfRagnar Norén 2011-121954
Huddinge Hembygdsförening 25 år Einar Gustafsson 1969-70
Kommunen och tidens skarpa tand Sven Dahlin 1971-72
Kosläppet vid Björksättra. Bildkollage. Lars Eurén 2007-08
Med bila, navare och dymling (utställning) 1971-72
Medlemsförteckning 1955, 1956
Prolog vid 25-årsfesten Sven Dahlin 1969-70
Verksamheten 2005-2006 Ellert Ström 2005-06
Verksamheten 2007-08 Barbro Nordlöf 2007-08
Vi stöper ljus Margareta Seth-Stenung 1952
Årsskriftsjubileum Ellert Ström 2005-06
Är hembygdsrörelsen nostalgi? Kurt Johansson 1983-84
     

Historia, allmänt

Emigrationen Ingrid Hedlund 1995-96
Det exotiska Huddinge Magdalena Åhman 2001-02, 2003-04
En orientering om kulturminnesvården Carl Axel Moberg 1953
En vandringsbeskrivning (Vidja-Balingsta) Verner Kanterud 2005-06
Ett mynt berättar Sven Dahlin 1958
Ett statarbarns minne Aina Eriksson 1991-92
Från husbehovsbränningens tid Ragnar Norén 1955
Huddinge i våra hjärtan Sigvard Sjöqvist 1997-98
Huddinge biodling Hans Johann Lang 2001-02
Huddinges dödböcker Gunnel Jacobsen,Gunnar Lyckner 2001-02, 2003-04
Hur mycket är klockan? Om standardiserad tid. Ellert Ström 2007-08
I morfars Huddinge Barbro Nordlöf 1989-90
Kort och gott om Huddinge Ivar Schnell 1954
Mjölkarrendatorer Gunnel Jacobsen 2007-08
Mormor berättar Lars Westerberg 1953
Några gamla huddingebor berättar Harry Claesson 1963-64
När svälten stod för dörren Ingrid Hedlund 1995-96
Pesten år 1710 Barbro Nordlöf 2009-10
Ransoneringstider Ellert Ström 2003-04
Ryssarna på LissmaHuddinges gruvor Ellert StrömEllert Ström 1999-20002001-02
Ryttare och båtsmän i Huddinge Folke Franzon 1975-76
Släktforskning Nils-Eric Sandberg 1975-76
Soldatinstruktion anno 1769 Ellert Ström 1999-2000
Solgård, Holmgård, Mariedal på 1940-ralet Dagny Sparthan 2005-06
Södertörnskanalerna Ellert Ström 2007-08
Trettiotalets Huddinge Barbro Nordlöf 2001-02
Trädgårdsmästare Oluf Jonssons Contract 1689  1955

Historia, särskilda personer

Anders Fredrik Skoglund (1800-talet) Harry Claesson 1958
Bielertz Ingeborg på Björksättra Gunnel Jacobsen,Eva Schwartz 2009-10
Elsa Engqvist i Stuvsta Gunnel Jacobsen 2007-08
General Jägerhorn på Vårby (1800-talet) Ragnar Norén 1956
Hemma hos prins Erik (Balingsholm) (1900-talet) E Hbg 1989-90
Huddinge riksdagsmän iforna tider (1600-talet) Barbro Nordlöf 1991-92
Ingevald Olofsson (1600-talet) Verner Kanterud 1999-2000
Johan Adler Salvius (1600-talet) Barbro Nordlöf 1979-80
Gyllenstierna på Fullersta Gunnel Jacobsen 2005-06
Kopparslagare Anders Bergström påHörningsnäs (1800-talet) Ragnar Norén 1953
Knut Olsson och Sundby Ellert Ström 2007-08
Maud Astland, Lissma och SundbyNågra minnen från Skånegatan Ellert StrömDagny Sparthan 2011-122003-04
Otto Ludvig Jönson, Vårbyskatten (1800-talet) Björn Öijer 1987-88
Per Johan Spelman (1800-talet) Johan Alfred Wård 1989-90
Rallar-Wille (1800-talet) Johan Alfred Wård 1997-98
Familjerna Sandeberg och Sohlman på Sundby Margareta Böttiger, Ingrid Johansson, Ellert Ström 2005-06
Ulrica Scharp på Trångsund (1700-talet) Eskil Cronlund 1953
 Ur sockenstämmoprotokoll (1800-talet) Barbro Nordlöf 2003-04
Vad gjorde Årstafrun i Huddinge (1800-talet) Barbro Nordlöf 1981-82
Ättlingar till Eric Jansson i Kästa (1800-talet) Barbro Nordlöf 1983-84
Överste Hagelstam på Lissma (1800-talet) Åke Skarin 1955

Kommunikationer

Botkyrka-Ekerö på 8 minuter Ingrid Padel 1993-94
Historia kring E 4 Hans Olsson 1991-92
Huddinge station Lars Eriksson 1979-80
Huddinge stations historiaHuddinge station under 130 år Gustav Wilhelm Österberg Thomas Eriksson 2009-101989-90
Huddinges postgång iforna tider Margareta Seth-Stenung 1954
Taxi, var god dröj Ingrid Hedlund 1991-92

Kommunstyrelsen

Ett fattigvårdsmål anno 1849 Barbro Nordlöf 1987-88
Huddinge kommunala förvaltning Harry Claesson 1969-70
Huddinges vapen Barbro Nordlöf 1993-94
Något om polisväsendet i Huddinge Einar Borgemo 1963-64
Plock ur sockenstämmoprotokoll Margareta Seth Stenung 1958
Provinsialläkaren berättar Ragnar Norén 1967-68
Samhällsbildningen i Huddinge Henry Dagstam 1987-88

Kultur – författare m fl

Carl Mikael Bellman Karin Hemtke 1985-86
En resa till Hembygden(Allan Eriksson) Ingrid Malm 1975-76
Författaren Hans G Westerlund Sigvard Sjöqvist 1983-84
Karin Boye Erik Lindholm 1971-72
Karin Boye Erik Lindholm 1985-86
Min skrivande mor Ebba Lewenhaupt Carl Magnus von Seth 1973-74

Kultur – konstnärer m fl

Albert Johansson, bildkonstnär Håkan Bull 1979-80
Betongrelief av Acke Oldenburg Håkan Bull 1985-86
Bildmakaren EWK(Evert Karlsson) Aino Heimersson 1987-88
Carl Fredrik Adelcrantz Sven Dahlin 1973-74
Domenico Inganni Sten Lennblad 1981-82
Håkan Bull Jaqueline Stare 1991-92
Jan de Meyre – mästerfotograf Sven Dahlin 1977-78
Konstnärer vid Trehörningen Ingrid Hedlund 1993-94
Min månport (Sven Dahl) Arne Eriksson 1973-74
Prins Eugen på Balingsta Rune Didon 1977-78
Ulla Waller på Länna gård Einar Gustafsson 1995-96

Kultur, allmänt

Acke Oldenburg målade på kakel Einar Gustafsson 1995-96
Almanackan och vår tideräkning Barbro Nordlöf 1977-78
Det gamla skafferiet Ingrid Hedlund 1993-94
En 100-årig folkrörelse (IOGT) Gerhard Bengtzelius 1981-82
Folktro om smycken Karin Hemtke 1987-88
Fåglarna i Skogås Centrum Barbro Nordlöf 1993-94
Glimtar från seklets början Elisif Mattsson 1977-78
Huddinge folkbibliotek Harry Claesson 1967-68
Huddinge föreläsningsförening Einar Gustafsson 1981-82
Huddinge orkesterförening 50 år Göte Henriksson 1981-82
Huddingekretsen av Svenska röda korset Ingrid Hedlund 1981-82
Hönsgummans visa Barbro Nordlöf 1981-82
Kulturmiljöinventering i Huddinge Karl Johan Eklund 1983-84
Kyrkkvasten Ingrid Hedlund 1979-80
Min första film Sigvard Sjöqvist 1973-74
Plock ur landsmålsarkivet 1961-62
Skrömt på Lissma gård Erik W Eriksson 1987-88
Sockenmagasinen Ingrid Hedlund 1987-88
Stensättra vällingklocka Einar Gustafsson 1975-76
Tjänstefolk Ingrid Hedlund 1995-96
Vi målade hembygden Olle Magnusson 1979-80
Våra gamla traditioner Margareta Seth-Stenung 1969-70
Vårt mått och viktsystem Henry Dagstam 1983-84
Vällingklockan på Lissma Kurt Johansson 1985-86

Kyrkan

Baptistkyrkan 50 år Henry Dagstam 1979-80
Biskopsvisitation i Huddinge 1828 Ingrid Hedlund 1989-90
De hädangångnas vilorum Margareta Seth-Stenung 1963-64
En huddingeorgel Sven Dahlin 1969-70
Frun på Årsta och herrn på Lissma Ellert Ström 1997-98
Guldmyntet som blev församlingshem Einar Gustafsson 1969-70
Huddinge kyrka 1985-86
Ivan den förskräcklige och Huddinge kyrka Carl Fromén 1954
Klockargården Herman Löfgren 1969-70
Kolerakyrkogården vid Masmo Kurt Johansson 1987-88
Kyrkogårdsvandring Barbro Nordlöf 1995-96
Medeltidsminnen i Huddinge kyrka Carl Fromén 1952
Trångsunds kyrka Einar Gustafsson 1958
Väggmålningarna i Stuvstakyrkan Sven Dahlin 1975-76

Minnesord

Andersson Helena Einar Gustafsson 1973-74
Bengtzelius Gerhard Einar Gustafsson 1991-92
Claëson Harry Einar Gustafsson,Herman Löfgren 1973-74
Dürr Bruno Ellert Ström 2001-02
Dagstam Henry Barbro Nordlöf 2001-02
Dahlin Jonas Wilhelm Öjarsson 1958
Dahlin Sanfrid Ellert Ström 1999-2000
Fromén Carl Einar Gustafsson 1975-76
Hedlund Ingrid Ellert Ström 1999-2000
Henriksson Bo Ellert Ström 1999-2000
Höglund Verna Ellert Ström 2001-02
Krusenstjerna von, Madeleine Einar Gustafsson 1997-98
Lundholm Astrid Ellert Ström 1999-2000
Magnusson Harald Einar Gustafsson 1993-94
Nilsson Oscar Einar Gustafsson 1981-82
Olsson Gunnar Einar Gustafsson 1991-92
Ragnar Norén Einar Gustafsson 1979-80
Roslund Nils Ivar Einar Gustafsson 1975-76
Seth-Stenung Margareta Einar Gustafsson 1977-78
Styrud Anna Hildur Nettelbladt 1960
Svensson Oskar Ragnar Norén 1960
Söderbom Knut Gerhard Bengtzelius 1991-92
Wimmerstedt Viktor Agge Öberg 1956

Natur

Ekologisk balans Kurt Ehrefelt 1997-98
Ekoparken som stadens omland Wolter Arnberg 1995-96
Fjärilsrestaurang vid torpet Stensberg Roland Hansson 1997-98
Fridlysning – ett allmänt byfogdeönskemål 1956
Gömsta äng – naturpark Ragnar Norén 1963-64
Hagstaeken 1983-84
Kulturlandskapet i fara Sanfrid Dahlin 1973-74
Sommar vid   Kärrsjön Nils Gonnert 1981-82
Torpens yttermiljö Kurt Johansson 2001-02
Upptäck Huddinges cikadorÄldre märkliga träd i Huddinge Roland HanssonRagnar Norén 2011-121969-70

Nutida huddingebor

Den lilla gubben (Emanuel Svanberg) Einar Gustafsson 1995-96
En torparson berättar Ragnar Norén 1961-62
Ett huddingepar berättar Harry Claesson 1967-68
Fem farbröder Sven Dahlin 1956
Frans Oscar Isacsson Birger Larsson 1975-76
Första stadsresan Johan Alfredh Wård 1987-88
Hilde Sandberg Einar Gustafsson 1987-88
Historien om tvätterskan Frida Olle Jansson 1995-96
 Huddinges sista lantbrevbärare Ellert Ström  2003-04
Redaktör Paul Nylén Einar Gustafsson 1985-86
Sista smeden på Fullersta Ragnar Norén 1991-92
Vårbys siste pråmskeppare Björn Öijer 1981-82

Nyboda museum

Det vackra skåpet i Nyboda Sanfrid Dahlin 1973-74
Ett föremål på Nyboda Barbro Nordlöf 2003-04
Ett märkligt mikroskop Sven Dahlin 1971-72
Klart för visning (Bergholmsvägen) 1960
Motiv anno 1894 Einar Gustafsson 1973-74
Nybodas bibliotek, något om. Barbro Nordlöf 2005-06
Nyboda museum Harry Claesson 1971-72
Nyboda museum (bilder) 1985-86
Nybodas kungatavla Barbro Nordlöf 1997-98
Nybodas skolrum Barbro Nordlöf 2007-08
Stort och smått på NybodaTvå föremål på Nyboda Barbro NordlöfBarbro Nordlöf 1999-20002001-02
Vi besöker Nyboda Margareta Seth-Stenung 1971-72
Örtagården Einar Gustafsson 1971-72

Recensioner

”Gömmarens gåva” 1993-94
Historik över Vidja Einar Gustafsson 1973-74
Huddinge historia på pränt Björn Öijer 1981-82
”Samhällsutvecklingen i Huddinge” Tore Johansson 1989-90

Skolväsendet

Ett skolbyggnadsföretag under 1800 talet Harry Claesson 1961-62
Folkskolan under 150 år Barbro Nordlöf 1991-92
Huddinge skolor Ingrid Hedlund 1991-92
Huddinge skolor genom tiderna Harry Claesson 1965-66
Huddinge yrkesskola under eget tak Linus Nygren 1961-62
Inskrivningsdag i skolan Johan A Wård 1991-92
Klassmöte i Lissma f d skola Verner Kanterud 1999-2000
Kvarnbergsskolans tillkomst Harry Claesson 1960
Några synpunkter på skolans hembygdsundervisning Margareta Seth-Stenung 1952
Om långa skolvägar Verner Kanterud 1999-2000
Skolidyll i Huddinge på1910-talet Sture Lennerfors 1954
 Undervisning i Huddinges skolor  Barbro Nordlöf 2007-08

Sport

Huddinge brottarklubb 75 år Henry Ericson 1999-2000
Idrittsnostalgi, idrottsklubben Ilion Sigvard Sjöqvist 2001-02
Snättringe Sportklubb 60 år Einar Gustafsson 1989-90