Stensbergstorpet & magasinet vid Sundby 2017

Söndagen den 7 maj öppnar torpet Stensberg och magasinet vid Sundby. Det är sedan öppet söndagar kl 13-16 vid tjänligt väder under hela sommaren fram till 24 september.

Stensberg

Magasinet

Läs mer om torpet och magasinet under Muséer ovan.

Smedjan vid Björksättra 2017

Smedjan är igång och visas för allmänheten kl 10-13:

Söndag 2 april och onsdag 5 april

Söndag 7 maj och onsdag 10 maj

Söndag 11 maj och onsdag 14 juni

Smedjan

Läs mer om smedjan under Muséer ovan.

 

Nyboda museum hösten 2017

Nyboda Hembygds- och skolmuseum har stängt för säsongen och öppnar igen söndag 3 september!

Museet ligger på Kommunalvägen 26A, mitt emot kyrkan, och har hösten 2017 öppet klockan 12 – 15 helgfria söndagar fr o m den 3 september till den 26 november.

I år är det folkskolans 175-års-jubileum! På Nyboda Hembygds- och skolmuséet uppmärksammas firandet under året med en spännande och lärorika utställningen om Huddinges skolors historia.

Nyboda skolmuseum

Mer information om Nyboda museum finns under fliken Muséer ovan.

För visningar på andra tider, för skolklasser eller grupper, kontakta Sandra Stenstrand telefon 073-655 30 58 eller e-post sandra@stenstrand.com .