70-årsjubileum 2014

Hembygdsföreningen grundades vid ett sammanträde  i Huddinge församlingshem den 20 september 1944. I kallelsen som gick ut till Huddinges invånare fanns följande formulering: ”Visserligen kanske vi i första hand betona nyttan av att bo nära huvudstaden med dess kulturella tillgångar, men vid närmare eftertanke borde vi inse, att vi i vår egen bygd, där vi kanske med egna händer under mycken möda skaffat oss ett hem, äga andliga och kulturella värden, som vi böra slå vakt om.” Dessa ord rymmer också Hembygdsförbundets nuvarande värdegrund som säger att ”Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden.” Genom föredragsserien Perspektiv på hembygd kommer vi under 2014 att undersöka detta tema.

I samarbete med konstprojektet ÄGD kommer vi att ha en utställning på Fullersta gård 13 september till 19 oktober 2014. ÄGD är ett konstprojekt om begreppet hembygd i vår tid.Projektet syftar till att förändra och förnya vår förståelse av vad hembygd är, utifrån den kulturella situation vi befinner oss i idag. ÄGD vill skapa utrymmen för tankar och samtal kring frågor som: Vad är hembygd? Vem äger en plats? Vilka är ”de”, och vad ryms inom begreppet ”vi”? Vilka faktorer gör att man känner sig delaktig, välkommen, på en plats, i ett land, i ett sammanhang? ÄGD vill bidra till nya möten mellan människor av olika härkomst, åldersgrupper, samhällsskikt och yrkesgrupper. Kombinationen hembygdsgård/samtidskonst har en stor potential för dessa möten. Hembygdsgården symboliserar det svenska kulturarvet. Med samtidskonstens skilda uttrycksmedel, med workshops och texter kommer konstnärer, filosofer och författare att gestalta och utforska frågeställningar om identitet och tillhörighet, om hembygd, och om att vara ägd. Läs mer här.