Vad betyder hembygd för dig?

Huddinge-badbildHuddinge har över 100 000 invånare som alla bär med sig en hembygd. Kanske har de flesta av oss flera hembygder som kan se olika ut men ofta handlar de om minnen. Sjön där man tog sina första simtag. Doften en avlägsen vårkväll eller vantar på tork i skolans korridor. Ljud från röster i ett annat land. Fotografiet där farfar sitter med sin basker och pipa. Apelsinskal i snön. Våra berättelser är också hembygder. De historier vi fick höra och vill att kommande generationer ska få ta del av. Alla hembygder är lika viktiga att värna om och utforska. Hur ser din hembygd ut? Medlemskap i Huddinge Hembygdsförening ger tillgång till ett rikt kulturutbud och möjlighet till att utveckla sin egen hembygd oavsett bakgrund och ursprung. Vi publicerar skrifter och böcker, ordnar aktiviteter, visar våra museer och träffas regelbundet i vår föreningslokal där det finns bibliotek och arkiv. Välkomna!